Novac

Usporedite bankarske naknade bez odlaska u banku

Hrvatska narodna banka je u sklopu svojih aktivnosti na unapređenju financijske pismenosti izradila preglednik za usporedbu bankarskih naknada. Na web stranicama HNB-a možete usporediti najčešće korištene usluge banaka i njihove naknade.

Ili jednostavno kliknite na ovu poveznicu: https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/platni-promet/usporedba-naknada/prikaz-2